Поштовани читаоци,
пред вама је нови број електронског издања часописа Годишњак Правног факултета Универзитета у Бањој Луци.ОВДЈЕ можете да погледате комплетан часопис. Ако вас интересују неки појединачни чланци који су објављени у овом броју часописа Годишњак можете их пронаћи у С А Д Р Ж А Ј  часописа.

Обавјештавамо Вас да су у току припреме новог броја часописа ,,ГОДИШЊАК“ Правног  факултета Универзитета у Бањој Луци. Часопис ће се штампати крајем године. Због тога Вас позивамо на сарадњу.

Уколико желите да Ваш научни или стручни рад, коментар, приказ неке научне публикације или неки интересантни примјер из судске праксе буде објављен у наредном броју овог часописа, потребно је: 

Да, најкасније до 15. aвгуста ове године, доставите своје радове путем Електронске платформе (OJS), којој се приступа преко web странице часописа „Годишњак“.

Уз то потребно је да  истим путем попуните личне податке аутора и дате изјаву да рад није претходно нигдје објављиван.

Да би радови били објављени морају да добију двије позитивне анонимне рецензије и да испуњавају све задате стандарде (у наставку текста). Радови који не буду написани у складу са тим стандардима неће ни ићи на рецензију и неће бити објављени. Пристигли радови се не враћају и за њих се не плаћа хонорар.

Поштовани читаоци,

пред вама је нови број нашег и вашег научног часописа ГОДИШЊАК Правног факултета Универзитета у Бањој Луци. Као што сте већ навикли овдје можете пронаћи више занимљивих текстова из правне теорије и праксе на српском и на енглеском језику.То се свакако најбоље види из САДРЖАЈА овог броја

Поштовани читаоци,

пред вама је нови, јубиларни 40. број научног часописа „Годишњак“ Правног факултета Универзитета у Бањој Луци.Ријеч је о двојезичном издању које је објављено на српском и енглеском језику.
Сигурни смо да ћете и у овој броју за 2018. годину пронаћи  нешто ново, неки занимљив податак или информацију који ће вам бити инспирација за нека нова  научна истраживања. Овдје, и у овом електронском издању Годишњака  се налази комплетан часопис, а можете да погледате и С А Д Р Ж А Ј  и сваки појединачни чланак који је објављен у овом броју.

 

Поштовани читаоци,

пред вама је нови број научног часописа „Годишњак“ Правног факултета Универзитета у Бањој Луци. Сигурни смо да ћете и у овој броју за 2017. годину пронаћи  нешто ново за себе, неки занимљив податак или информацију који ће вам бити инспирација за нека нова  научна истраживања.

О В Д Ј Е  се налази комплетан часопис, а можете да погледате и С А Д Р Ж А Ј  и сваки појединачни чланак који је објављен у овом броју.

 

Korice Godisnjak

 

Поштовани читаоци,

изашао је из штампе  нови број нашег и вашег научног и стручног часописа за  правну теорију и праксу „Годишњак“ Правног факултета Универзитета у Бањој  Луци.

На повећаном броју страна доносимо  мноштво занимљивих чланака из готово свих области права. Ту су и прикази неких најновијих књига као и најзанимљивије одлуке из судске праксе Уставног суда Републике Српске и  Уставног суда Босне и Херцеговине.

Овдје можете пронаћи  С А Д Р Ж А Ј  свих текстова који су објављени у овом броју.

Bibliografija  -  Godišnjaka

Уз два велика јубилеја Правног факултета Универзитета у Бањој Луци недавно је изашла из штампе БИБЛИОГРАФИЈА нашег научног и стручног часописа „Годишњак“ Правног факултета 1977 – 2015.  Овдје је  на једном мјесту сабрано све што је  објављено у том часопису од 1977 до 2015. године. На тај начин сачували смо од заборава многе ауторе и њихов научно-истраживачки рад.

 

Godišnjak - 2015

Поштовани читаоци!

Изашао је из  штампе нови број нашег и вашег  научног и стручног часописа „ГОДИШЊАК“ Правног  факултета Универзитета у Бањој Луци. То је број  37.  С обзиром да је наш Факултет  ове 2015. године обиљежио два велика јубилеја, 40 година постојања и успјешног рада и 55 година од почетка студија права у Бањој Луци, штампали смо га  на повећаном броју страна. Вјерујемо да ће свако од вас  овдје пронаћи нешто  што ће привући његову пажњу.

Овдје можете пронаћи сваки чланак  појединачно.   С А Д Р Ж А Ј

 

Godišnjak 2014.

Поштовани читаоци!

Изашао је из штампе нови број часописа  за правну теорију и праксу   „Г О Д И Ш Њ А К“  Правног  факултета Универзитета у Бањој Луци. Као што вам је сигурно већ познато, овај научни и стручни часопис сврстан је у  прву категорију националних научних часописа. И у овом броју доносимо низ актуелних и занимљивих чланака који ће сигурно бити радо читано  штиво прије свега међу припадницима правничке професије.   О В Д Ј Е  можете прочитати  све  чланке, приказе интересантних књига које су недавно изашле из штампе и најинтересантније примјере и одлуке из судске праксе Уставног суда Републике Српске и Уставног суда Босне и Херцеговине.

akademik prof.dr Vitomir PopovićОд 11. јуна ове године часопис „Годишњак“ Правног факултета Универзитета у Бањој Луци  одлуком Министарства науке и технологије Републике Српске сврстао се у прву категорији научних часописа Републике Српске. Комисија за категоризацију научних часописа и публикација  додијелила  је овом  нашем и вашем часопису 27 од могућих 30 бодова

То је свакако разлог више да овдје објављујете најзанимљивије научне и стручне радове и у наредним бројевима.

Ваше радове за наредни број можете да пошаљете најкасније до 1. октобра ове године искључиво на e – mail адресу   czp@pravobl.com  Молимо вас да посебну пажњу обратите на цитирање извора и литературе. Вјероватно сте примијетили да у цитирању користимо Чикаго стандард. У сваком штампаном и електронском издању налазе се детаљна правила  цитирања па вас молимо да их досљедно поштујете.

Главни и одговорни уредник

Академик проф. др Витомир Поповић

 

Овдје можете погледати најновије електронско издање часописа  ГОДИШЊАК