Остало

Поштовани читаоци,
пред вама је нови број електронског издања часописа Годишњак Правног факултета Универзитета у Бањој Луци.ОВДЈЕ можете да погледате комплетан часопис. Ако вас интересују неки појединачни чланци који су објављени у овом броју часописа Годишњак можете их пронаћи у С А Д Р Ж А Ј  часописа.

Обавјештавамо Вас да су у току припреме новог броја часописа ,,ГОДИШЊАК“ Правног  факултета Универзитета у Бањој Луци. Часопис ће се штампати крајем године. Због тога Вас позивамо на сарадњу.

Уколико желите да Ваш научни или стручни рад, коментар, приказ неке научне публикације или неки интересантни примјер из судске праксе буде објављен у наредном броју овог часописа, потребно је: 

Да, најкасније до 15. aвгуста ове године, доставите своје радове путем Електронске платформе (OJS), којој се приступа преко web странице часописа „Годишњак“.

Уз то потребно је да  истим путем попуните личне податке аутора и дате изјаву да рад није претходно нигдје објављиван.

Да би радови били објављени морају да добију двије позитивне анонимне рецензије и да испуњавају све задате стандарде (у наставку текста). Радови који не буду написани у складу са тим стандардима неће ни ићи на рецензију и неће бити објављени. Пристигли радови се не враћају и за њих се не плаћа хонорар.

Поштовани читаоци,

пред вама је нови број нашег и вашег научног часописа ГОДИШЊАК Правног факултета Универзитета у Бањој Луци. Као што сте већ навикли овдје можете пронаћи више занимљивих текстова из правне теорије и праксе на српском и на енглеском језику.То се свакако најбоље види из САДРЖАЈА овог броја

 

Godišnjak - 2015

Поштовани читаоци!

Изашао је из  штампе нови број нашег и вашег  научног и стручног часописа „ГОДИШЊАК“ Правног  факултета Универзитета у Бањој Луци. То је број  37.  С обзиром да је наш Факултет  ове 2015. године обиљежио два велика јубилеја, 40 година постојања и успјешног рада и 55 година од почетка студија права у Бањој Луци, штампали смо га  на повећаном броју страна. Вјерујемо да ће свако од вас  овдје пронаћи нешто  што ће привући његову пажњу.

Овдје можете пронаћи сваки чланак  појединачно.   С А Д Р Ж А Ј